به Edufif خوش آمدید

برای یادگیری یک زبان جدید به چه چیزی نیاز دارید؟

کلمات مقدماتی

1000

کلمات

ارتباطات

355

جملات

اهداف

33

بخش ها

بفرمایید

7

دسته

چرا  DM؟ DM words  (یک دیکشنری با 1000 کلمه) برای حل بسیاری از مسائل و مشکلات مهاجرت در مواجه به ادارات دولتی، شرکت هایی که با نیروی کار خارجی سر و کار دارند و رفع نیازهای اساسی در زندگی روزمره برای همه گروه های مهاجر ، ایجاد شده است. مشکلات مهاجرت افراد در... more

ما معتقدیم که در زندگی روزمره ، برای غلبه بر ترس از برقراری ارتباط با یک خارجی زبان، یادگیری 1000 کلمه و تلاش برای استفاده از آنها در جملات ساده می تواند بسیار مفید باشد. DM words برای مهاجران در سراسر جهان، واژگان به خصوصی را اختصاص داده است. این فرهنگ لغت شام... more

چگونه یک زبان جدید یاد بگیریم؟

همواره افراد در زمینه های مختلف زندگی با چالش هایی مواجه هستند ، یادگیری یک زبان جدید یکی از این موارد است. بسته به شرایط و از آنجا که همه معیارها و نکات برای افراد مختلف مناسب نیستند، بنابراین تعریف روش های مناسب برای یادگیری یک زبان جدید بسیار دشوار ... more

راه حل هایی برای دولت ها و مشاغل

در تماس باشید

آمارها


  • 30 زبان
  • 870 ترکیبات زبان
  • 35970 ترکیب صفحه
  • 107910 امکانات تبلیغات

تبلیغاتکسب و کار شما اینجا