Tiếng Việt

English

Logistics - Logistics

The importance of coordination leads you to success

Hide Image

xuất khẩu

export

nhập khẩu

import

xe van

van

xe nâng

forklift

mã vạch

barcode

thùng hàng

box

chất hàng

load

dỡ hàng

unload

sự đóng gói

package

đóng gói

pack

tấm pallet gỗ

palette

khối lượng

weight

thư

post

phong bì

envelope

hàng

row

trống

empty

nâng

lift

tài xế

driver

bến

terminal

vận chuyển

transport

 1. Logistics

  Logistics

 2. Bạn có biết cách sử dụng xe nâng không?

  Do you know how to use a forklift?

 3. Vâng tôi đã dùng nó 2 năm rồi.

  Yes, I have been working with it for two years.

 4. Bạn có nhận gói hàng đúng thời gian không?

  Did you receive your package in time?

 5. Do thời tiết nên gói hàng của tôi bị hoãn một tuần.

  My package was delayed one week because of the weather.

 6. Tài xế đi tới Oulu lúc mấy giờ?

  What time does the driver leave to Oulu?

 7. Tài xế đi tới Oulu lúc 5 giờ chiều.

  Driver leaves to Oulu at 5 in the evening.